2022-11-30T20:01:57Z
Bila je klaviaturistka in pevka pri Fleetwood Mac od srede 70ih let naprej (post-Peter Green).

RIP