Pohodništvo - Pohodi po hosti in po planinah. Sem šteje tudi alpinizem z varovali.