Avtomobilizem in jahtaštvo - Tudi letalstvo bi lahko bilo tukaj, saj ima Slovenija kar dva milijona letalcev.